پروژه – پالایشگاه فاز 14

پالایشگاه فاز 14 عسلویه  1400 – 1397 کارفرما                                       IPMI مشاور                              پیمانکار اصلی                        […]

پروژه – ساختمان ایران چاپ

ساختمان ایران چاپ   تهران  1439 – 1373 کارفرما                                       روزنامه اطلاعات مشاور                              پیمانکار اصلی                    […]

پروژه -افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه تبریز

افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه تبریز تبریز  1392 -1386 کارفرما        شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی مشاور                         پیمانکار اصلی                   تناوب احجام بتن M3 33,862 ساخت اسکلت فلزی Ton 4,892 نصب اسکلت فلزی Ton 4,892 نصب […]

پروژه – معدن طلای موته

احداث اولین کارخانه طلای ایران موته دلیجان  1371 – 1370 کارفرما                    وزارت معادن و فلزات مشاور                            پیمانکار اصلی            تناوب احجام بتن M3 ‐ ساخت اسکلت فلزی Ton ‐ نصب اسکلت […]

پروژه – اولین پروژه نفت و گاز

مجتمع پتروشیمی ارومیه ارومیه 1375 – 1372 کارفرما             شرکت ملی پتروشیمی ایران مشاور                           پیمانکار اصلی        تناوب احجام بتن M3 ‐ ساخت اسکلت فلزی Ton ‐ نصب اسکلت فلزی Ton ‐ نصب تجهیزات Ton – جوشکاری ID – کابل کشی […]

پروژه – اولین پروژه راه اندازی شرکت

ایستگاه تقویت فشار شماره 4 گاز سرخس -نکا سرخس 1378 – 1375 کارفرما                            شرکت ملی گاز مشاور                        پیمانکار اصلی                   تناوب احجام بتن M3 ‐ ساخت اسکلت […]

پروژه – احداث اولین کارخانه عایق کاری و اندود بتونی

احداث اولین کارخانه عایق کاری و اندود بتونی خرمشهر 1381 – 1378 کارفرما  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مشاور                     پیمانکار اصلی                   تناوب احجام   بتن M3 ‐ ساخت اسکلت فلزی Ton ‐ نصب اسکلت فلزی Ton ‐ […]

پروژه – اولین پروژه نیروگاهی شرکت

نصب توربین و ژنراتور و تجهیزات جانبی نیروگاه فارس فارس   1381 – 1379  کارفرما                             مپنا  مشاور                        پیمانکار اصلی                   تناوب احجام بتن M3 ‐ ساخت […]

پروژه – رکورد کوتاه ترین زمان نصب بویلر

نصب بویلرهای سیکل ترکیبی توربین و ژنراتور و تجهیزات جانبی نیروگاه شریعتی مشهد   1381 – 1380 کارفرما                                    مپنا  مشاور                         پیمانکار اصلی                […]